Banery reklamowe i informacyjne

Banery reklamowe i informacyjne, jedno i dwustronne, drukowane, wycinane, wyklejane.